EnglishJapanese  VersionHomeSitemap
公司簡介 優勢能力 產品介紹 聯絡我們
產品介紹
 
最新產品
汽車測試線
配線 / 束線
醫療用線
測試用線
通信線
電腦用線
USB
RS 232 Cable
SCSI Cable
Mini Din / Din
V.35 Cable
 
音響用線
其它

電腦用線 RS 232 Cable

首頁 > 產品介紹 > 電腦用線  
 
DB9F to RJ11 cable
RS 232 Cable #11018
Y-Cable, DB15F to 4-Banana plugs
RS 232 Cable #11019
HD15F RA to DB9F
RS 232 Cable #11020

Y-Cable, HD15M to 2 x 2 connectors
RS 232 Cable #11021
Y-Cable, HD15M to Mini Din 4F & BNC M & BNC F & DC Jack
RS 232 Cable #11022
Y-Cable, HD15M to 4-BNC M & 1-BNC F
RS 232 Cable #11023

HD26 M-F
RS 232 Cable #11025
Y-Cable, HD60M to DB9F & Mini Din 4M
RS 232 Cable #11026
 
 
公司簡介優勢能力產品介紹聯絡我們網站導覽EnglishNihongo
豪緯有限公司 HOW WEI CO., LTD www.howwei.com TEL:+886-2-2951-2259
Copyright © How Wei Co., Ltd
Web Design by Nisan