Contact Us

  • Taipei Headquarters and Factory

  • HOW WEI CO., LTD.
   7F., NO.7 Lane 163, Sinyi Rd., Banqiao Dist.
   New Taipei County 220, Taiwan R.O.C.
  • TEL:+886-2-2951-2259 (中文)

   +886-2-2958-1989 (English)

  • FAX:+886-2-2951-2234
  • Howwei at China

  • Nancheng County, Dong Guan City